Okos Doboz

DemoA program az alsó tagozat négy osztályában (1.o.-4.o.) négy kompetenciaterületen – Matematika, Szövegalkotás-szövegértés (anyanyelvi kommunikáció), Életpálya építés (művészetek), Szociális, életviteli és környezeti – hat tantárgyban – matematika, olvasás-szövegértés, nyelvtan, vizuális kultúra, ének-zene, környezetismeret – támogatja az oktatási folyamatot.

A Digitális Feladatgyűjtemény 59 feladata szabadon kipróbálható, használható.
Egy-egy tantárgyhoz legalább hat feladatciklus tartozik, amelyekben egyenként legalább három pályát kínál fel a program. A feladatokhoz egyenként tanári és diákok számára készített leírás tartozik.

 

VásárlásEgyéb információk:

A digitális e-learning objektek alapoznak a korosztályos digitális írástudás készségeire, ugyanakkor lehetőséget biztosítanak a tanároknak, hogy a tanulók fejlettségi szintjéhez képest is válogassanak az egyes feladatciklusok között.
Az egyes feladatciklusokat a hat tantárgyon belül is úgy próbálták a szerkesztők felépíteni, hogy egyszerre legalább kettő kompetenciaterület fejlesztéséhez adjon muníciót.
A feladat-csomag esztétikai paraméterei megteremtik a lehetőségét annak, hogy az órai használatban a diákok kizárólag a feladatokra összpontosítsanak.

A főoldal és a tantárgy/osztály választó felülete egyszerű mátrixszerkezet, azonnali választást tesz lehetővé. Ezt segíti az a tantárgy/osztály választó felületen az egyes feladatok piktogram-szerű megjelenítése és a téma tömör, egymondatos, kedvcsináló megfogalmazása.

Az egyes e-learning objectek vállaltan egyszerű grafikai környezetet kaptak. Színharmóniájuk segíti az elmélyült feladatmegoldást. Kezelőfelületük konzekvens és átlátható, alapszinten szolgálja a diákok önellenőrzését és azt, hogy a foglalkozásvezető elsőre átláthassa, hol tart a diák.

Specifikáció:

A programcsomag ClassmatePC-n és egyéb az iskolákban használt platformokon, valamint digitális táblán is fut. Hangsúlyozottan segédanyag, hiszen az alsó tagozatos oktatás-nevelés elsősorban a tanítói szubjektum által generált folyamat, ahol az attitűdök, készségek és képességek kialakítása a fontos, s amelyek alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniája megteremtésének és a társadalmi beilleszkedésének.

Okos Doboz - 1-4. osztály, 6 tantárgy

Okos Doboz - 1-4. osztály, 6 tantárgy

 

Okos Doboz - 1-4. osztály, 6 tantárgy

Okos Doboz - 1-4. osztály, 6 tantárgy

Okos Doboz - 1-4. osztály, 6 tantárgy

Okos Doboz - 1-4. osztály, 6 tantárgy

 


©2010 - 2017 Balázs-Diák Kft. Minden jog fenntartva.